top of page
ליווי גרפי בזמן אמת

ליווי גרפי

אנו מציירות את החלומות והאסטרטגיה של ארגונים כדי לעזור להם להפוך למציאות

דרך הקשבה לתכני המפגש, אנו מציירות ועורכות את הרעיונות, התובנות והמפה המסתמנת על מנת להנחות קבוצות לעבר מטרה

IMPACT

תכני המפגש הופכים למשהו חי, משמעותי וזכיר שמלווה את המשתתפים הרבה אחרי סיום המפגש.

ליצור ביחד

לנוכחות הליווי הגרפי אפקט קסום של הגדלת מעורבות הנוכחים מתוך הנאה, התרגשות ותחושת יצירה משותפת.

פשוט יותר

הציור מציג תמונה רחבה ושלמה של תכנים מורכבים, באופן המייצר הקשרים חדשים ומאפשר זיהוי הזדמנויות.

לליווי הגרפי פנים רבות בהתאם לאופי המפגש, סוג הקהל והמטרות.

תמונת עתיד

בניית תמונת עתיד משותפת בזמן אמת מחברת את חלומות המשתתפים ומציגה להם אותם בפירוט ובהירות, כך שזה נראה ישים. זה כלי לאתגור הנחות יסוד ולפריצת  גבולות המחשבה המוכרים והצפויים.

כיף לחלום ביחד כשיש מישהו שהופך את החלומות לתמונה מוחשית. תמונת העתיד המשותפת חשובה כבסיס ליצירת מצפן ותוכנית. בהמשך תמונת העתיד היא גם כלי לבדיקה האם הדרך שלנו מקדמת אותנו אל עבר העתיד הרצוי  שציירנו, האם שכחנו משהו או מישהו. תכני המפגש הופכים למשהו חי, משמעותי וזכיר שמלווה את המשתתפים הרבה אחרי סיום המפגש. 

שיתוף ציבור

האם אתם מעוניינים לייצר מעורבות של כל המשתתפים, ולאפשר לבעלי העניין השונים לקחת בעלות על התוצרים?

 

בשילוב הנחיה או ליווי גרפי, קולם של כולם נשמע ומול עיני כולם נרקמת יצירה משותפת. כך מונחת התשתית לשיתוף פעולה מתוך זיהוי אינטרסים משותפים.

ליווי בזמן אמת

בליווי זה אנו נוכחות במפגש חשיבה קבוצתי או בכנס עם דוברים וממחישות על פוסטר את התובנות והתכנים אשר עולים.

שילוב של הקשבה, אינטואיציה וניסיון מאפשרים לנו להביא אל הנייר את עיקרי הדברים באופן שמקדם את מטרת המפגש.

הנוכחות והצפייה של המשתתפים בתמונה הנבנית מביאה לחיבור עמוק שלהם עם התכנים והתהליך, ולזכרון חוויתי אותו הם לוקחים איתם לאחר מכן.