top of page
סדנה מעשית בכלים ויזואלים

סדנה מעשית ויזואלית

פיצוח אתגרים בכלים וויזואלים

מה זאת סדנה בכלים וויזואלים?

המשתתפים בסדנה לוקחים חלק פעיל ביצירת התכנים הויזואלים (הם מציירים בעצמם את הרעיונות שלהם).

החשיבה הויזואלית יעילה במיוחד בחשיבה משותפת על אתגר או מטרה מורכבת כי היא מכילה את התמונה הרחבה וגם את הפרטים הקטנים. בסדנה מעשית בכלים ויזואלים מתאפשר שיתוף מידי של הצוות ושל בעלי עניין נוספים גם בתהליך פיצוח האתגר וגם ביצירת התוצר.

כל שותף בתהליך מחזיק טוש ועמדה, רעיונות, חוויות וניסיון שונים. 

כדי לרתום אותם ליצירת משותפות ומטרה מוסכמת צריך לתת להם מרחב בטוח ומאפשר- הויזואל מאפשר לעלות רעיונות, להסביר אותם בקלות, לבנות עליהם וליצר חוכמה חדשה מתוך הקבוצה.

בסדנה יש מקום להעלות חלומות וחששות. ביחד אנחנו יוצרים מהם מטרה שכולם יכולים להבין.

כשרעיונות נפגשים נוצרת חוכמה חדשה

סוגי סדנאות

יצירת מסע לקוח

ההגדרה של לקוח, רחבה מאוד ויכולה לכלול תלמיד במערכת החינוך, עובד בארגון, תושב ברשות מקומית, משתמש בשירות או במוצר ועוד. 

בתהליך זה נצייר ונמפה את הדרך, נחקור ונבין את המוטיבציה ותפיסות המשתמש המשפיעות על קבלת ההחלטות ועל הדרך אותה הוא עובר. עם ההיכרות המעמיקה והוויזואלית נוכל לייצר מענה מדויק עבורו ועבור בניית הדרך אותה הוא עושה.

מיפוי ECOSYSTEM

כשמציירים את מפת ה- EcoSystem אפשר ללמוד הרבה על הסביבה המידית והרחבה, לזהות איפה יש שפע ואיפה מחסור, לקבל החלטות מושכלות, לבחור שותפים ולזהות אתגרים.

תהליך המיפוי הויזואלי מאפשר לראות את התמונה הגדולה מבלי לפספס את האפשרות לצלול לפרטים.

לקראת תוכניות עבודה

יש הרבה דרכים לגשת לתהליך כתיבת תוכניות עבודה, אפשר להתחיל במיפוי הקיים, סיעור מוחות, או תמונת עתיד רצוי, אבל בסוף התוכנית צריכה להתכנס ליצירת מסלול עם יעד ברור הכולל את כל השלבים בדרך: אבני הדרך העיקריות, מגוון השותפים והמשאבים הנדרשים, סדר הפעולות, מיפוי החסמים וניהול הסיכונים. יצירת התהליך בצורה ויזואלית של מפה תעזור לנו להתקדם ולא ללכת לאיבוד.

גיבוש חזון

תהליך גיבוש חזון מבוסס על יצירת תמונה ויזואלית משותפת של עתיד רצוי אותו מגבשים משתתפי הסדנה יחד. במהלך זה ניקח את הויזואל הרחב עוד צעד להעמקה, זיקוק ודיוק התמונה העשירה לידי חזון ברור המחבר את כל השותפים למען המטרה והעוזר להם לפעול ביחד או בנפרד למען השגתה.

סיעור מוחות וחדשנות

סיעור מוחות בכלים ויזואלים הוא מפגש של רעיונות במרחב הדף וכשרעיונות נפגשים נוצר משהו חדש. הכלים הויזואלים מצליחים לתפוס את הרעיונות, לתת להם צורה. נפתחת האפשרות לבחון ולפתח אותם, להציג אותם ולתת להם סיכוי טוב להתקדם.

להוסיף משפט על חדשנות…

דוגמאות לסדנאות

מתוך סדנאות נבחרות

לקראת תוכנית חומש

מועצה אזורית רמת הנגב

האתגר - הסתכלות קדימה על עתיד לא ידוע והצורך בתכנון והיערכות על מנת לתת לתושבים את כל השירותים והאפשרויות המגיעים להם לחמש השנים הבאות. זו משימה מורכבת הדורשת חשיבה רחבה בה בעת ממוקדת ומשותפת לכל צוותי המועצה. 

התוצר - תמונת עתיד מפורטת ועיקרי המהלכים הדרושים להשגת התמונה המיטבית. כל אלה מאפשרים לאנשי המועצה ובעלי התפקידים לגשת לתהליך כתיבת התוכנית כשהם מגובשים, ברורים, מסונכרנים עם יתר המחלקות ועם ראש המועצה.