top of page

מיפוי חסמי רישום הקרקעות בטאבו בחברה הערבית

מיפוי אתגר

השטל בו תקום השכונה החדשה

האתגר

אי אפשר להוציא לפועל תוכנית פיתוח בכפרים הערבים כשיודעים כי לאדמה יש בעלים אבל הם לא רשומים בטאבו. לכן מיפוי חסמי הרישום בטאבו בחברה הערבית בצפון היה כל כך משמעותי.

מודל שיוך ויזואלי

התהליך

לאחר יצירת ויזואליזציה של מודל השיוך (המופיע בתמונה), ביצענו ראיונות עומק עם תושבים בעלי קרקעות, עו״ד עובדי הרשות ונציגים של כל הרשויות המעורבות ברישום הקרקע. יצרנו את מסע התושב לרישום בטאבו ואימתנו אותו מול בעלי התפקידים והתושבים.

מיפינו את הכל סוגי החסמים לרישום, חסמים כלכליים, משפטיים, היסטוריים, תרבותיים, טכניים/ בירוקרטיים, תודעתיים, מרכיבי חוסר אמון ועוד.. ולמדנו מה עומד מאחוריהם. לדוגמא : דיני ירושות נשים בבית הדין הדתי, מוסכמות חברתיות ודין ריבוני- מנהג של חלוקת קרקעות למקטעים כדי להתמודד עם חוסר ודאות פוליטית,

קשר עמוק לאדמה ולעצים מתקופת העותמנים ועוד ועוד…

פרסונה

התוצר

אספנו את הסיפורים וציירנו פרסונות פיקטיביות לשמירה על פרטיות התושבים המייצגות את האתגרים, כך שמקבלי ההחלטות יוכלו להבין את המניעים להתנהגות התושבים ואת מפת המסע שכללה את כל שלבי התהליך בפועל ואת האתגרים בשטח.

מפת התהליך

ה-IMPACT

כשבעלי התפקידים הרלוונטיים בוועדות והרשויות השונות ראו את המפה השלמה הם הבינו את תפקידם במסע הרישום של התושבים והבינו לראשונה את נקודות ההשקה והממשקים בתהליך.

הם הבינו את האתגרי התושבים וידעו איך ניתן להקל ולפשט את המהלך. הויזואל שירת את ייעודו והוביל לשינוי בחקיקה ולהכשרת עורכי הדין המקומיים וליישום תוכנית ״טאבו עד הבית״.

נשמח לחשוב יחד איך חשיבה ויזואלית יכולה לשרת את הארגון והתהליך שלכם

bottom of page